KAROLINA

Produkter


Den traditionella trådslöjdskorgen, äggkorgen, ses här i uppdaterad version. KAROLINA har rena linjer och dubbla trähandtag och kan naturligtvis användas till mycket mer än ägg. Utgångspunkten hittas i den traditionella trådslöjdstekniken, men KAROLINA har en tydlig touch av nytänk. Arbetet görs helt på fri hand och varje liten böj medverkar till den unika slutprodukten.

Foto: Jan Sandvik